Obchodní podmínky inzertního portálu OnlineFauna.cz

 1. Úvodní ustanovení

  Tato smlouva stanovuje práva a povinnosti mezi provozovatelem inzertního portálu a uživatelem, který využívá služeb tohoto portálu.

  Provozovatelem inzertního portálu je WAMPLE, s.r.o., se sídlem Dubné 168, 37384 Dubné, IČO 03676587, zapsaná v C 23328/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích.

 2. Registrace a účet uživatele

  Pro využívání některých funkcí inzertního portálu je nutná registrace uživatele.

  Uživatel zodpovídá za pravdivost poskytnutých údajů při registraci a je povinen udržovat své přihlašovací údaje v bezpečí.

  Uživatel je odpovědný za veškerou činnost spojenou s jeho účtem.

 3. Inzerce

  Uživatel má právo inzerovat na inzertním portálu v souladu s pravidly a kategoriemi stanovenými provozovatelem.

  Uživatel je odpovědný za obsah inzerátů, které zveřejňuje, a nesmí porušovat autorská práva, zákony nebo pravidla dobrých mravů.

  Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nevhodný nebo porušující obsah inzerátu bez předchozího upozornění.

 4. Ochrana osobních údajů

  Provozovatel se zavazuje dodržovat zákony o ochraně osobních údajů a bude nakládat s osobními údaji uživatelů v souladu s těmito zákony.

  Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu a účelu, který byl uveden v pravidlech ochrany osobních údajů portálu.

 5. Zodpovědnost a omezení odpovědnosti

  Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé způsobené uživatelem při používání inzertního portálu.

  Provozovatel neodpovídá za obsah inzerátů zveřejněných uživateli ani za jakékoli ztráty nebo škody způsobené takovými inzeráty.

  Uživatel souhlasí s tím, že používání inzertního portálu je na vlastní nebezpečí.

 6. Změny obchodních podmínek

  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

  Změny obchodních podmínek budou uveřejněny na inzertním portálu a budou účinné od data uvedeného v oznámení.

 7. Rozhodčí řízení

  Případné spory mezi provozovatelem a uživatelem vyplývající z této smlouvy se budou řešit smírnou cestou nebo prostřednictvím rozhodčího řízení v souladu se zákonem.

 8. Závěrečná ustanovení

  Tato smlouva představuje celkovou dohodu mezi provozovatelem a uživatelem týkající se používání inzertního portálu.

  Pokud by byla některá ustanovení této smlouvy zrušena nebo neproveditelná, nebude to ovlivňovat platnost ostatních ustanovení.